สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3

กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

ขั้นตอน/ระยะเวลาปฏิบัติราชการ

ค้นหาทันใจ

ผู้เยี่ยมชม

568896
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
608
645
1772
562147
1772
17410
568896
IP: 54.167.125.101
03-05-2016 14:20:12

      1.  ยื่นคำขอโอน พร้อมหลักฐาน

      2.  นำรถไปตรวจสภาพหรือตรวจสอบรถ (กรณีที่ต้องตรวจสภาพหรือตรวจสอบรถ)

      3.  ชำระค่าธรรมเนียม

      4.  รับใบเสร็จรับเงิน และรับหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถคืน

Written on 11/04/2559, 08:26 by admin
e-drivingตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 จะเริ่มใช้สนามทดสอบขับรถด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Driving) ระหว่างทดลองใช้ระบบ E-Driving กำหนดผู้เข้ารับการทดสอบดังนี้      1. ผู้ทดสอบขับรถใหม่ จำนวน 30 คน      2. ผู้ทดสอบแก้ตัว      จำนวน 50...
Written on 25/08/2558, 04:20 by admin
dlt-check-inเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงการเปิดตัวแอพพลิเคชั่น DLT Check in ของกรมการขนส่งทางบก ว่าเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการของรถแท็กซี่ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการทั้งชาวไทยและต่างชาติ กรมการขนส่งทางบกจึงได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการควบคุมคุณภาพการให้บริการของรถแท็กซี่ด้วยการลงทะเบียนพิกัด หรือ Check In หมายเลขทะเบียนรถแท็กซี่ทุกครั้งที่ใช้บริการ โดยสามารถให้คะแนนความพึงพอใจ หรือข้อคิดเห็นที่ควรปรับปรุงในด้านต่าง ๆ ได้...
Written on 25/08/2558, 03:10 by admin
67เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 กรมการขนส่งทางบกครบรอบ 74 ปี จัดโครงการบอกรักขับขี่ปลอดภัย ด้วยทุนคนไทยภายใต้ชื่องาน "74 ปี กรมการขนส่งทางบก 67 ล้านทุนคนไทย บอกรัก ขับขี่ปลอดภัย"ซึ่งพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวเปิดงานว่าโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยส่งเสริมจิตสำนึกส่วนรวมต่อสังคมด้วยการรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกด้วยการนำ "ทุนคนไทย" ได้แก่ วินัย น้ำใจ เคารพ เกรงใจ อภัย มารยาท ห่วงใยที่มีอยู่ในทุกคนมาสร้างเป็น "ทุนความปลอดภัย"...
Written on 02/10/2557, 04:46 by admin
2014-10-02-04-46-18สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 เปิดบริการจองคิวทำใบอนุญาตขับรถ ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.dlt.go.th *เปิดทำใบอนุญาตขับรถยนต์/รถจักรยานยนต์ ใหม่ เฉพาะวันจันทร์ พุธ และวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์) วันละ 100 คน*         กระบวนการขอรับใบอนุญาตขับรถต้องใช้เวลาในการดำเนินการไม่อาจแล้วเสร็จได้ในวันเดียว เพราะผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย การอบรมภาคทฤษฎี จำนวน 4 ชั่วโมง การทดสอบข้อเขียนและการทดสอบขับรถ        ...
Written on 25/09/2557, 03:42 by admin
2014-09-25-03-42-41มหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมกับกรมการขนส่งทางบก เปิดอบรมภาคทฤษฎีให้แก่ผู้ขอและผู้ต่อใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยจัดอบรม 2 หลักสูตร คือ สำหรับผู้ขอใบอนุญาตขับรถ จำนวน 4 ช.ม. 400 บาท และสำหรับผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ จำนวน 1 ช.ม. 150 บาท ผู้ที่สนใจประสงค์เข้ารับการอบรม สามารถติดต่อได้ที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา...
Written on 25/08/2557, 07:09 by admin
2014-08-25-07-09-55สขพ.3 ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการมอบอำนาจการอบรมภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะปิ จัดเปิดอบรมตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2557 เป็นต้นไป อบรมภาคทฤษฎีมี 2 หลักสูตร คือ ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ จำนวน 4 ช.ม. 400 บาท ผู้ต่อใบอนุญาตขับรถ จำนวน 1 ช.ม. 150 บาท ผู้ที่สนใจประสงค์เข้ารับการอบรม สามารถติดต่อได้ที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา...
Written on 18/07/2557, 06:21 by admin
5-5การขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (5ปี ต่อ 5ปี)   1. เข้ารับการอบรม 1 ชั่วโมง (ห้อง 14) รอบละ 40 คน ดังนี้      : รอบที่ 1    เวลา 09.00 - 10.00 น.       : รอบที่ 2    เวลา 10.00 - 11.00 น.       : รอบที่ 3    เวลา 11.00 - 12.00 น.       : รอบที่ 4    เวลา 13.00 - 14.00 น.       : รอบที่ 5    เวลา 14.00 - 15.00 น.   ...
Written on 18/07/2557, 04:28 by admin
2014-07-18-04-28-10สขพ.3 ร่วมจัดระเบียบรถยนต์สาธารณะและรถจักรยานยนต์สาธารณะตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 1. การดำเนินการทางทะเบียนรถ พรบ.รถยนต์ พ.ศ.2522
 2. การเสียภาษีประจำปี
 3. การเปลี่ยนเครื่องยนต์
 4. การแจ้งไม่ใช้รถ
 5. การดำเนินการกรณีรถหาย
 6. การย้ายรถ
 7. การเปลี่ยนสีรถ
 8. การแจ้งใช้รถ (ที่แจ้งไม่ใช้ชั่วคราวไว้)
 9. การเปลี่ยนที่อยู่ ชื่อ ชื่อสกุล
 10. การขอใบแทนเอกสารทางทะเบียน
 11. การจดทะเบียน (กรณีแจ้งไม่ใช้ตลอดไปไว้)
 12. ขอหนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ
 13. การขออนุญาตนำรถไปรับจ้างรับส่งนักเรียน
 14. การโอนกรรมสิทธิ์รถ
 1. การเสียภาษีประจำปี
 2. การโอนกรรมสิทธิ์รถ
 3. ขั้นตอนการโอนรถ
 4. การย้ายรถ
 5. การเปลี่ยนเครื่องยนต์
 6. การเปลี่ยนสีรถ
 7. การเปลี่ยนที่อยู่ ชื่อ ชื่อสกุล
 8. การขอใบแทนเอกสารทางทะเบียน
 9. การดำเนินการกรณีรถหาย
 10. การแจ้งไม่เสียภาษี (ม. 89)
 11. การแจ้งไม่ใช้รถตลอดไป (ม.79)
 12. การแจ้งใช้รถ (แจ้งไม่เสียภาษีไว้)
 13. ขอหนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ
 14. การดำเนินการทางทะเบียนรถ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
 1. ประเภทการประกอบการขนส่ง
 2. หลักเกณฑ์ทั่วไปในการขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล
 3. การย้ายใบอนุญาต
 4. การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
 5. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
 6. การเพิ่มรถ
 7. การบรรจุรถ
 8. การถอนรถ
 9. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
 10. การขออนุญาตประกอบการขนส่ง
 11. หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานที่รับผิดชอบงานประกอบการขนส่ง
 12. เขตพื้นที่รับผิดชอบ

E-learning ความรู้สำหรับเตรียมสอบภาคทฤษฎีใบอนุญาตขับรถ

  
 

สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่  3

ที่ตั้ง ตรงข้ามซอยสุขุมวิท 62/1 2479 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เขตรับผิดชอบ เขตพระโขนง ประเวศ สวนหลวง คลองเตย วัฒนา บางนา

หมายเลขโทรศัพท์กลาง 02-332-9688, 02-332-9689, 02-332-9691