สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3

กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

ค้นหาทันใจ

ผู้เยี่ยมชม

172165
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
70
810
4487
163436
13534
16884
172165
IP: 54.161.143.22
20-09-2014 03:56:39

      1.  ยื่นคำขอโอน พร้อมหลักฐาน

      2.  นำรถไปตรวจสภาพหรือตรวจสอบรถ (กรณีที่ต้องตรวจสภาพหรือตรวจสอบรถ)

      3.  ชำระค่าธรรมเนียม

      4.  รับใบเสร็จรับเงิน และรับหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถคืน

Written on 25/08/2557, 07:09 by admin
2014-08-25-07-09-55สขพ.3 ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการมอบอำนาจการอบรมภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะปิ จัดเปิดอบรมตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2557 เป็นต้นไป อบรมภาคทฤษฎีมี 2 หลักสูตร คือ ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ จำนวน 4 ช.ม. 400 บาท ผู้ต่อใบอนุญาตขับรถ จำนวน 1 ช.ม. 150 บาท ผู้ที่สนใจประสงค์เข้ารับการอบรม สามารถติดต่อได้ที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา...
Written on 18/07/2557, 06:21 by admin
5-5    การขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (5ปี ต่อ 5ปี)   1. เข้ารับการอบรม 50 นาที (ห้อง 14) รอบละ 40 คน ดังนี้      : รอบที่ 1    เวลา 08.00 - 09.00 น.       : รอบที่ 2    เวลา 09.00 - 10.00 น.       : รอบที่ 3    เวลา 10.00 - 11.00 น.       : รอบที่ 4    เวลา 11.00 - 12.00 น.       : รอบที่ 5    เวลา 12.00 - 13.00...
Written on 18/07/2557, 04:28 by admin
2014-07-18-04-28-10สขพ.3 ร่วมจัดระเบียบรถยนต์สาธารณะและรถจักรยานยนต์สาธารณะตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
Written on 18/07/2557, 04:05 by admin
3สขพ.3 จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 รวม 6 เขต เขตบางนา พระโขนง วัฒนา คลองเตย สวนหลวง และประเวศ ร่วมหารือหลักเกณฑ์และแนวทางวิธีปฏิบัติ การขอเพิ่มคนในวินเดิม...
Written on 18/07/2557, 03:27 by admin
2014-07-18-03-27-22"งดเหล้า เข้าพรรษา 57" สขพ.3 จัดขบวนพาเหรดร่วมกับโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม รณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนย่านซอยพึ่งมี ตลาดบางจาก ร่วมกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2557
Written on 30/05/2557, 11:12 by admin
2014-05-30-11-12-43...ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 กรมการขนส่งทางบกได้ปรับหลักเกณฑ์การทดสอบข้อเขียนเพื่อขอรับใบอนุญาตใหม่ ทั้งรถส่วนบุคคลและรถโดยสารสาธารณะ โดยเพิ่มจากเดิม 35 ข้อเป็น 50 ข้อ และใช้เกณฑ์วัดผลจาก 75% เป็น 90% ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจะต้องตอบถูก 45 ข้อ จึงจะผ่านเกณฑ์การทดสอบ...
Written on 30/05/2557, 10:50 by admin
1-2557....ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว และใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ซึ่งใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุเกินกว่า 1 ปี ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขับรถต้องผ่านการอบรม จำนวน 4 ชั่วโมง - รับเรื่องเวลา 07.30 - 09.00 น. - ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย - อบรมวันละ 1 รอบ เริ่มอบรมเวลา 10.00 - 15.00 น. - ทดสอบข้อเขียน เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป - ทดสอบขับรถ (กรณีใบอนุญาตขาดอายุเกิน 3 ปี) สำหรับผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถสามล้อส่วนบุคคล และใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล...
Written on 04/04/2557, 07:36 by admin
skp3 สขพ.3 กำหนดจัดโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา เขตประเวศ กทม. ในวันศุกร์ที่ 30 พ.ค. 2557 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 จำนวน 300 คน เพื่อวางรากฐานด้านจิตสำนึกความปลอดภัยควบคู่ไปก้บการให้ความรู้ในการใช้รถใช้ถนน และปลูกฝังวินัยจราจร ซึ่งจะส่งผลให้เด็กที่เข้าร่วมกับอบรมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีวินัยจราจรและเป็นแบบอย่างที่ดีในอนาคต  และขอขอบคุณแบลคกราวน์ใน internet...
 1. การดำเนินการทางทะเบียนรถ พรบ.รถยนต์ พ.ศ.2522
 2. การเสียภาษีประจำปี
 3. การเปลี่ยนเครื่องยนต์
 4. การแจ้งไม่ใช้รถ
 5. การดำเนินการกรณีรถหาย
 6. การย้ายรถ
 7. การเปลี่ยนสีรถ
 8. การแจ้งใช้รถ (ที่แจ้งไม่ใช้ชั่วคราวไว้)
 9. การเปลี่ยนที่อยู่ ชื่อ ชื่อสกุล
 10. การขอใบแทนเอกสารทางทะเบียน
 11. การจดทะเบียน (กรณีแจ้งไม่ใช้ตลอดไปไว้)
 12. ขอหนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ
 13. การขออนุญาตนำรถไปรับจ้างรับส่งนักเรียน
 14. การโอนกรรมสิทธิ์รถ
 1. การเสียภาษีประจำปี
 2. การโอนกรรมสิทธิ์รถ
 3. ขั้นตอนการโอนรถ
 4. การย้ายรถ
 5. การเปลี่ยนเครื่องยนต์
 6. การเปลี่ยนสีรถ
 7. การเปลี่ยนที่อยู่ ชื่อ ชื่อสกุล
 8. การขอใบแทนเอกสารทางทะเบียน
 9. การดำเนินการกรณีรถหาย
 10. การแจ้งไม่เสียภาษี (ม. 89)
 11. การแจ้งไม่ใช้รถตลอดไป (ม.79)
 12. การแจ้งใช้รถ (แจ้งไม่เสียภาษีไว้)
 13. ขอหนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ
 14. การดำเนินการทางทะเบียนรถ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
 1. ประเภทการประกอบการขนส่ง
 2. หลักเกณฑ์ทั่วไปในการขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล
 3. การย้ายใบอนุญาต
 4. การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
 5. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
 6. การเพิ่มรถ
 7. การบรรจุรถ
 8. การถอนรถ
 9. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
 10. การขออนุญาตประกอบการขนส่ง
 11. หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานที่รับผิดชอบงานประกอบการขนส่ง
 12. เขตพื้นที่รับผิดชอบ

สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่  3

ที่ตั้ง ตรงข้ามซอยสุขุมวิท 62/1 2479 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เขตรับผิดชอบ เขตพระโขนง ประเวศ สวนหลวง คลองเตย วัฒนา บางนา

หมายเลขโทรศัพท์กลาง 02-332-9688, 02-332-9689, 02-332-9691