สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3

กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

ขั้นตอน/ระยะเวลาปฏิบัติราชการ

ค้นหาทันใจ

ผู้เยี่ยมชม

473380
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
830
751
2843
465605
18162
24141
473380
IP: 54.159.16.178
25-11-2015 18:22:18

      1.  ยื่นคำขอโอน พร้อมหลักฐาน

      2.  นำรถไปตรวจสภาพหรือตรวจสอบรถ (กรณีที่ต้องตรวจสภาพหรือตรวจสอบรถ)

      3.  ชำระค่าธรรมเนียม

      4.  รับใบเสร็จรับเงิน และรับหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถคืน

Written on 09/09/2558, 03:11 by admin
2015-09-09-03-11-49งานใบอนุญาตขับรถ เบอร์โทร 02-3330035 ขณะนี้มีปัญหาขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ หากต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลด้านงานใบอนุญาตขับรถ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทร 02-3329694
Written on 25/08/2558, 04:20 by admin
dlt-check-inเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงการเปิดตัวแอพพลิเคชั่น DLT Check in ของกรมการขนส่งทางบก ว่าเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการของรถแท็กซี่ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการทั้งชาวไทยและต่างชาติ กรมการขนส่งทางบกจึงได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการควบคุมคุณภาพการให้บริการของรถแท็กซี่ด้วยการลงทะเบียนพิกัด หรือ Check In หมายเลขทะเบียนรถแท็กซี่ทุกครั้งที่ใช้บริการ โดยสามารถให้คะแนนความพึงพอใจ หรือข้อคิดเห็นที่ควรปรับปรุงในด้านต่าง ๆ ได้...
Written on 25/08/2558, 03:10 by admin
67เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 กรมการขนส่งทางบกครบรอบ 74 ปี จัดโครงการบอกรักขับขี่ปลอดภัย ด้วยทุนคนไทยภายใต้ชื่องาน "74 ปี กรมการขนส่งทางบก 67 ล้านทุนคนไทย บอกรัก ขับขี่ปลอดภัย"ซึ่งพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวเปิดงานว่าโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยส่งเสริมจิตสำนึกส่วนรวมต่อสังคมด้วยการรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกด้วยการนำ "ทุนคนไทย" ได้แก่ วินัย น้ำใจ เคารพ เกรงใจ อภัย มารยาท ห่วงใยที่มีอยู่ในทุกคนมาสร้างเป็น "ทุนความปลอดภัย"...
Written on 10/08/2558, 06:12 by admin
2015-08-10-06-12-34กรมการขนส่งทางบกเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยสามารถยื่นคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม - 17 กันยายน 2558 ได้ที่ สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ หรือ สำนักงานขนส่งจังหวัด ในวันและเวลาราชการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ กรมการขนส่งทางบก โทรศัพท์หมายเลข 02-2718888 ต่อ 2511-2515 หรือ Call Center 1584 หรือทางเว็บไซต์...
Written on 02/10/2557, 04:46 by admin
2014-10-02-04-46-18สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 เปิดบริการจองคิวทำใบอนุญาตขับรถ ดังนี้ 1. ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.dlt.go.th 2. ผ่านทางโทรศัพท์ หมายเลข โทร.02-3330035 3. ผ่านเคาน์เตอร์ของฝ่ายใบอนุญาตขับรถ ชั้น 1 ช่อง 10 *เปิดทำใบอนุญาตขับรถยนต์/รถจักรยานยนต์ ใหม่ เฉพาะวันจันทร์ พุธ และวันศุกร์...
Written on 25/09/2557, 03:42 by admin
2014-09-25-03-42-41มหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมกับกรมการขนส่งทางบก เปิดอบรมภาคทฤษฎีให้แก่ผู้ขอและผู้ต่อใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยจัดอบรม 2 หลักสูตร คือ สำหรับผู้ขอใบอนุญาตขับรถ จำนวน 4 ช.ม. 400 บาท และสำหรับผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ จำนวน 1 ช.ม. 150 บาท ผู้ที่สนใจประสงค์เข้ารับการอบรม สามารถติดต่อได้ที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา...
Written on 25/08/2557, 07:09 by admin
2014-08-25-07-09-55สขพ.3 ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการมอบอำนาจการอบรมภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะปิ จัดเปิดอบรมตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2557 เป็นต้นไป อบรมภาคทฤษฎีมี 2 หลักสูตร คือ ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ จำนวน 4 ช.ม. 400 บาท ผู้ต่อใบอนุญาตขับรถ จำนวน 1 ช.ม. 150 บาท ผู้ที่สนใจประสงค์เข้ารับการอบรม สามารถติดต่อได้ที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา...
Written on 18/07/2557, 06:21 by admin
5-5    การขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (5ปี ต่อ 5ปี)   1. เข้ารับการอบรม 50 นาที (ห้อง 14) รอบละ 40 คน ดังนี้      : รอบที่ 1    เวลา 08.00 - 09.00 น.       : รอบที่ 2    เวลา 09.00 - 10.00 น.       : รอบที่ 3    เวลา 10.00 - 11.00 น.       : รอบที่ 4    เวลา 11.00 - 12.00 น.       : รอบที่ 5    เวลา 12.00 - 13.00...
 1. การดำเนินการทางทะเบียนรถ พรบ.รถยนต์ พ.ศ.2522
 2. การเสียภาษีประจำปี
 3. การเปลี่ยนเครื่องยนต์
 4. การแจ้งไม่ใช้รถ
 5. การดำเนินการกรณีรถหาย
 6. การย้ายรถ
 7. การเปลี่ยนสีรถ
 8. การแจ้งใช้รถ (ที่แจ้งไม่ใช้ชั่วคราวไว้)
 9. การเปลี่ยนที่อยู่ ชื่อ ชื่อสกุล
 10. การขอใบแทนเอกสารทางทะเบียน
 11. การจดทะเบียน (กรณีแจ้งไม่ใช้ตลอดไปไว้)
 12. ขอหนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ
 13. การขออนุญาตนำรถไปรับจ้างรับส่งนักเรียน
 14. การโอนกรรมสิทธิ์รถ
 1. การเสียภาษีประจำปี
 2. การโอนกรรมสิทธิ์รถ
 3. ขั้นตอนการโอนรถ
 4. การย้ายรถ
 5. การเปลี่ยนเครื่องยนต์
 6. การเปลี่ยนสีรถ
 7. การเปลี่ยนที่อยู่ ชื่อ ชื่อสกุล
 8. การขอใบแทนเอกสารทางทะเบียน
 9. การดำเนินการกรณีรถหาย
 10. การแจ้งไม่เสียภาษี (ม. 89)
 11. การแจ้งไม่ใช้รถตลอดไป (ม.79)
 12. การแจ้งใช้รถ (แจ้งไม่เสียภาษีไว้)
 13. ขอหนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ
 14. การดำเนินการทางทะเบียนรถ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
 1. ประเภทการประกอบการขนส่ง
 2. หลักเกณฑ์ทั่วไปในการขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล
 3. การย้ายใบอนุญาต
 4. การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
 5. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
 6. การเพิ่มรถ
 7. การบรรจุรถ
 8. การถอนรถ
 9. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
 10. การขออนุญาตประกอบการขนส่ง
 11. หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานที่รับผิดชอบงานประกอบการขนส่ง
 12. เขตพื้นที่รับผิดชอบ

สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่  3

ที่ตั้ง ตรงข้ามซอยสุขุมวิท 62/1 2479 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เขตรับผิดชอบ เขตพระโขนง ประเวศ สวนหลวง คลองเตย วัฒนา บางนา

หมายเลขโทรศัพท์กลาง 02-332-9688, 02-332-9689, 02-332-9691